ALT OM PENGER

Hvordan tjene penger med valutahandel?

- Tjene penger

- Låne penger

- Spare penger

- Ekstrajobber

En spennende inntektsmulighet som gjør det mulig å tjene mye penger. Det er en grei beskrivelse av valutahandel, med det er også den neste. En risikofylt inntektsmulighet hvor du i verste fall ender opp med å tape penger. I denne artikkelen ser vi nærmere på muligheten til å tjene penger med valutahandel.


Hvem passer dette for?
Valutahandel er nok ikke tingen for deg som har svakt hjerte, grunnet risikoen for tap. Skal du satse på denne inntektsmuligheten holder det imidlertid ikke med god psyke. Blant annet bør du ha en økonomi som tilsier at det ikke er krise dersom du ender opp med tap. Du bør også en litt kunnskap om valutamarkedet, samt en interesses for dette. Videre bør du være innstilt på å legge ned litt innsats i å lære mest mulig om hva som skal til for å lykkes, samt hvordan den faktiske valutahandelen foregår.
 
Hva er fordelene med valutahandel?
Den desidert største fordelen med valutahandel er at du kan tjene svært mye penger. Videre er det slik at du kan komme i gang med relativt små summer og årsaken til det er noe som kalles leverage (giring). Ellers er dette en inntektsmulighet som alle i utgangspunktet kan benyttes seg av, noe som må kunne sies å være en stor fordel. Det stilles ikke krav om formel kompetanse, erfaring eller lignende og det er ingen som skal godkjenne deg.


Leverage (giring) kalles også for marginhandel og enkelt forklart betyr dette at innsatsen din ganges opp. På en måte kan vi si at du låner penger for å øke innsatsen, men du kan ikke tape de lånte pengene. Du kan med andre ord kun tape din egen saldo.
Dette fremstår muligens noe komplisert, men poenget er som følger. Dersom du har tusen kroner på kontoen din er det nesten ikke mulig å tjene noe særlig. Ved hjelp av leverage kan du økes innsatsen slik at du vinner eller taper mer. Ved hjelp av leverage kan du med andre ord tjene gode penger selv på små kursendringer.


Leverage på opp mot 100 er ikke uvanlig og din saldo brukes som garanti for denne formen for lån. 100 i Leverage betyr at tap og gevinst ganges med 100 og det betyr følgene. Dersom kursen går feil vei for deg og du taper 1 prosent, så vil det si at du har tapt hele saldoen din, dersom du satset hele denne.


Hva er bakdelene?
Egentlig er det vanskelig å se at denne muligheten til å tjene penger har mer enn en ulempe. Denne er til gjengjeld stor og da tenker vi naturligvis på risikoen for å gå med tap. Riktignok kan du ved hjelp av leverage begrense hvor mye du må satse, men en forholdsvis stor risiko for tap vi alltid være tilstede. 
 
Noen nyttige tips
Et godt tips kan være å opprette en såkalt demokonto. Da får du muligheten til å forsøke ekte valutahandel med lekepenger, noe som gir to fordeler. Det gir muligheten til å finne ut om dette er noe for deg og det gir muligheten til å lære en god del. Et annet nyttig tips er å utvise forsiktig, spesielt i en oppstartsfase. Ellers gjelder det å lære seg mest mulig om alt fra leverage til vurdering av valutakurser og hva som påvirker disse.  Legg også merke til at mange benytter programmer som har vist å kunne gi gode gevinster.


​Du kan tjene penger på å skrive artikler