- Tjene penger

- Låne penger

- Spare penger

- Ekstrajobber

ALT OM PENGER

Nyttig om jobbsøknad og CV

Det finne mange meninger om deltidsstillinger og vikarbruk, men for alle de som ønsker å tjene litt ekstra penger så betyr det gode muligheter til en ekstrajobb. I denne artikkelen finner du tips om søknad, CV og jobbintervju, noe du ofte må gjennom også for å sikre en deltidsstilling. 


Jobbsøknad 

En ekstrajobb er det mange som får gjennom bekjente eller på andre mer direkte måter og da er det sannsynligvis ikke nødvendig med en jobbsøknad. Men, det finnes mange deltidsstillinger du må søke skriftlig på og her er noen tips om selve søknaden. Når det gjelder utformingen av den skriftlige søknaden, så finner du et godt eksempel på denne siden.


  • Husk at førsteinntrykket er viktig. Din potensielle arbeidsgiver skal sannsynligvis gå gjennom mange jobbsøknader og det er derfor viktig at du greier å fange hans/hennes oppmerksomhet. 
  • I utgangspunktet bør en jobbsøknad være tilpasset hver enkelt ekstrajobb du søker og det er derfor en dårlig ide å masseprodusere slike søknader er derfor ikke none god ide. 
  • Uansett hvem søknaden skal sendes til, så bør den i utgangspunktet alltid holde en formell og korrekt tone. Skriv alltid som om den skal sendes til en person du ikke kjenner. 
  • Les stillingsannonsen nøye og sett deg gjerne litt inn i den aktuelle bransjen og den aktuelle bedriften. Det vil med all sannsynlighet gjøre deg i stand til å skrive en bedre jobbsøknad. 
  • Unngå skrivefeil. Ville du ansatt en person som leverte en jobbsøknad full av skrivefeil? Bruk et rettskrivningsprogram og pass på at du unngår tunge formuleringer. 
  • Det er ikke en skolestil du skal forfatte. Vær så kort og konsis som mulig og fokuser på det som er relevant i forhold til den stillingen du søker på. 
  • En arbeidsgiver ønsker ansatte som er motiverte. Sørg derfor for å understreke, samt kort å begrunne din motivasjon for den ledige stillingen. 
  • Hvordan kan du bidra? Nevn kort hvordan og hvorfor du kan bidra positivt dersom du blir ansatt. Eventuell erfaring, kompetanse og personlige egenskaper kan nevnes i denne sammenheng. 
  • Er du fleksibel? Spesielt i enkelt yrker er fleksibilitet noen en arbeidsgiver setter stor pris på og dersom du for eksempel søker en ekstrajobb som butikkmedarbeider, så bør du understreke at du er fleksibel i forhold til arbeidstid. Vel å merke dersom det er tilfellet. 
  • Husk at ærlighet varer lengst også når det gjelder jobbsøknader 


Kort om CV 

En CV (Curriculum Vitae) kan beskrives som en kort og punktvis oppsummering av hvem du er, samt av hva du har gjort. Den skal i utgangspunktet legges ved søknaden, dersom noe annet ikke er presisert i stillingsannonsen og den skal ført og fremst være oversiktlig. Personalia, oppdatert kontaktinfo, oversikt over din utdanning og din arbeidserfaring bør alltid være med i en CV. I tillegg er det vanlig å ta med kurs og kompetanse, relevante hobby og fritidsinteresser, språkferdigheter, samt eventuelle tillitsverv. Når det gjelder utformingen av selve dokumentet så vær oppmerksom på at de forskjellige punktene som for eksempel utdanning skal føres opp kronologisk, men i motsatt rekkefølge. Du skal med andre ord begynne med den siste utdannelsen du tok. Herfinner du et eksempel på hvordan en CV kan se ut. 


Nyttige artikler